This is archived content from a previous version of this website. Please go to homepage to visit the new website.

Press - magazine and newspaper articles

A Shinagawa Monkey - The New Yorker

The New Yorker, The Anniversary Issue, February 13 & 20, 2006

A fiction story by Haruki Murakami is illustrated with a photo by Tim Flach and one by Hellen van Meene. Because the magazine hardly contains photography - it is famous for its cartoons - the two photos feature quite prominently.

More about this story.

Cadres revisités

Claudia Gochmann, Photography Now, Issue 1.06, January/February/March 2006

This article in German is a review of the Cadres revisités group exhibition at the Institut Néerlandais in Paris. Hellen van Meene's contribution is one of the eight reproduced in the article.

More about this article.

Van Meene's Teen Scene

Pop, Spring/Summer 2006, No. 12, p. 118

This UK magazine about Fashion + Art + Rehab + Muppets + Sex + Trash + Football + Starlets writes about Hellen van Meene's solo exhibition at Pump House Gallery.

More about this article.

Vooral vrouwen in de Haarlemse Hallen

2005-06-29, Han Schoonhoven, www.photoq.nl, Dutch

A review of the group exhibition A view of women: Portraits from the photo collection: "Het scala van expressies loopt van ingetogen en intiem tot uitbundig en brutaal. Van Balen, Van Meene en Stig zitten dicht op de huid en de emotie van hun modellen."

More about this article.

Article in Madame Figaro Japon

Madame Figaro Japon, #295, May 2005, p. 129

A small article in a Japanese women's fashion magazine as part of a feature on young(ish) female photographers.

More about this article.

U2France interviews Anton Corbijn

2005-05-03, 'Steph' for u2france.com

Anton Corbijn: "There are a lot of great technical photographers around but I tend to drift towards people who express something in their work more than those who are craftsmen. There are many people whose work I follow, like Cindy Sherman, Andreas Gursky, Thomas Ruff, Hellen Van Meene, Rineke Dijkstra and so on."

More about this article.

Portfolio in The New York Times Magazine

2005-04-03, The New York Times Magazine

The Sunday April 3rd, 2005 edition of The New York Times Magazine features a seven page portfolio of photos Hellen van Meene made on assignment for the magazine in Japan in February/March of this year.

More about this portfolio.

Missed moment for Dutch photos - Art Institute's exhibit too late, out of context; collection loses impact

2005-03-31, Alan G. Artner (Tribune art critic), Chicago Tribune

A review of the group exhibition In Sight.

"Anybody who wandered into an art museum showing contemporary photographs in the last decade is likely to have seen -- and seen again -- works resembling these. They have been inescapable. [...] That situation has exhausted for me the capacity to respond to the young people shot in color by Celine van Balen, Bertien van Manen, Hellen van Meene or the star among them, Rineke Dijkstra."

More about this article, including a link.

Art Institute show a cool Dutch treat

2005-03-25, Kevin Nance (Staff Reporter), Chicago Sun-Times

A review of the group exhibition In Sight: "'I fell in love with these pictures,' says Travis, the Art Institute's curator of photography. 'For some reason, the Dutch have more than their share of good photographers, and this exhibit gives us a great look at them.'"

More about this article, including a link.

RobertOnTheArts.com reviews 'The Art Institute of Chicago: In Sight'

2005-03-23, Susan Weinrebe, RobertOnTheArts.com

A review of the group exhibition In Sight: "Through the power of their lenses, these insightful artists challenged me to consider the surface and explore beyond".

More about this article, including a link.

Nederlandse avant-garde verzameld in Den Bosch

2005-03-11, Han Schoonhoven, www.photoq.nl, Dutch

A review of the group exhibition Constructed Moment: "Inspiratie, toewijding en vakmanschap daar gaat het om, volgens mij. En die kwaliteiten zijn in deze, mijns inziens scherpzinnig en liefdevol samengestelde, expositie ruimschoots voorhanden."

More about this article, including a link.

'Bronnen': Bergen als broedplaats

2005-02-19, Noordhollands Dagblad, Stad en Streek p.3

"Tot de geselecteerde kunstenaars behoort de in Alkmaar woonachtige fotografe Hellen van Meene, die inmiddels internationale furore heeft gemaakt met haar controversiële portretten. Opvallend is ook het werk van de jonge en uitdagende modeontwerper Aico Dinkla en van beeldend kunstenaar Michiel Kluiters."

More about this article, including the complete text.

Alkmaarse topfotografe geeft lezing bij Zwaan & Ter Burg

2005-01-20, Alkmaar op Zondag, p.1

"Wat mij aan jonge vrouwen fascineert is dat ze nog helemaal openstaan. Ze zijn nog niet vastgeroest. Ze durven zich te laten zien zoals ze zijn."

More about this article, including the complete text.

Zoek de ziel

2004-12-31, Merel Bem, de Volkskrant, "Volkskrant Observatorium" (photo supplement), page 5.

On the last day of each year the Dutch newspaper Volkskrant traditionally devotes a supplement to photography. This year's "Observatorium" features two photos by Hellen van Meene and a short article based on an interview. On the frontpage a detail of one of these photos is used to advertise the supplement.

More about this article, including the complete text.

Between Friends

2004-spring/summer, Charlotte Cotton, Pop Magazine, No.8, pp. 24 + 258-26

Interview by Charlotte Cotton (Curator of Photographs Victoria and Albert Museum) with Hellen van Meene + photos.

More about this article, including the complete text.

Zeer productieve beeldmakers

2003-10-9, Mirelle Thijsen, NRC Handelsblad, Dutch

Het artikel van Hans den Hartog Jager: 'Luie schilders. De armoede van de hedendaagse fotografie', (NRC Handelsblad, 26 september 2003), getuigt van weinig inzicht in de ontwikkelingen in de hedendaagse fotografie en kennis over de infrastructuur van de fotografie in Nederland en daarbuiten. Fotografie is ten onrechte in een kwaad daglicht gesteld; de teneur van het stuk is in een woord: vilein.

[...]

Neem de fotografie van Rineke Dijkstra, Hellen van Meene, Bertien van Manen, Céline van Balen en Charlotte Dumas. Hun werk komt voort uit de documentaire traditie en heeft de status van beeldende kunst. Deze en andere hedendaagse fotografen zijn chroniqueurs van een werkelijkheid, niet van dé werkelijkheid. Van leugen en bedrog is geen sprake. Ook in het werk van Elspeth Diederix, Edwin Zwakman, Frank van der Salm en Marnix Goossens schuilt niets 'bedrieglijks'. Zij construeren een werkelijkheid, komen daar openlijk voor uit en zetten de toon voor een hedendaagse tendens van anekdotische fotografie.

Read this article (PDF / 28K / mirrored from here).

Kunstenaar & galeries

2004-7-15, Rob den Boer, BBK Krant, Nr. 264, Dutch

Hebben kunstenaars en galeries dezelfde belangen? Hoe zouden zij zich gezamenlijk kunnen inspannen om de markt en de interesse voor beeldende kunst te vergroten? Op 13 mei gingen kunstenaars, galeriehouders en een aantal deskundigen in het gebouw van Arti en Amicitiae met elkaar in debat, georganiseerd door de BBK in samenwerking met de Federatie van Kunstenaarsverenigingen en Arti.

[...]

De samenwerking tussen kunstenaars en galeries verloopt echter niet altijd vlekkeloos getuige het conflict dat zich onlangs voordeed tussen een kunstenaar en galerie Paul Andriesse, waarbij de rechter de kunstenaar verplichtte een afkoopsom te betalen, ondanks het feit dat er geen contract was dat haar verbood weg te gaan. Volgens Dikker wordt zakelijk denken van kunstenaars niet altijd gewaardeerd door galeriehouders.

Read this article (PDF / 2.6MB / downloaded from here).