This is archived content from a previous version of this website. Please go to homepage to visit the new website.

Group exhibition: Portaal naar de hemel - Hedendaagse portretfoto's in oude lijsten

Frans Hals Museum
Haarlem (NL)
January 20 - April 2 2006

Masterpieces of Dutch portrait photography shown in old frames from the Frits Lugt Collection. Curator Willem van Zoetendaal has combined a selection from the thousand or so old frames with photos from contemporary Dutch portrait photographers such as Céline van Balen, Koos Breukel, Rineke Dijkstra, Bertien van Manen and Hellen van Meene. A catalogue accompanies the exhibition.

This group exhibition was first shown at the Institut Néerlandais in Paris. Below is the press release in Dutch. For information in English go to the Frames Revisited / Cadres revisités page.

Een dialoog tussen oude schilderijlijsten en hedendaagse Nederlandse fotografie: dat is de opzet van deze unieke expositie. Galeriehouder Willem van Zoetendaal kwam op dit idee na een bezoek aan de grote verzameling historische schilderijlijsten die deel uitmaakt van de Collectie Frits Lugt in Parijs. Hij selecteerde een twintigtal lijsten en zocht daar foto's bij van onder anderen Rineke Dijkstra, Céline van Balen, Bertien van Manen, Hellen van Meene, Arno Nollen, Carla van de Puttelaar, en Koos Breukel. Zo ontstonden bijzondere, zeer verrassende ensembles, die getuigen van respect voor lijst én foto.

Frits Lugt (1884-1970) was een vooraanstaande Nederlandse kunstkenner en kunsthandelaar, die bovendien zelf een grote collectie opbouwde. Hij verzamelde met name tekeningen en prenten, 17de-eeuwse Hollandse en Vlaamse schilderijen, en kunstenaarsbrieven. Zeer bijzonder voor zijn tijd was Lugts serieuze belangstelling voor authentieke lijsten. Hoewel vanaf de 18de eeuw tal van originele 17de-eeuwse lijsten werden vervangen door vergulde rococolijsten en allerlei ander lijstwerk, begon Lugt juist zulke authentieke lijsten te verzamelen. Uiteindelijke telde zijn verzameling zo’n 900 lijsten, stammend uit de 16de tot en met de 19de eeuw.

Bij de expositie verschijnt een catalogus. De expositie is een project van het Institut Néerlandais en de Fondation Custodia te Parijs en was eerder te zien in Parijs onder de title "Frames Revisited / Cadres revisités".

From: franshalsmuseum.nl (edited)