This is archived content from a previous version of this website. Please go to homepage to visit the new website.

Group exhibition: Constructed Moment

Stichting KW14
's-Hertogenbosch, The Netherlands
26 February 2005 - 10 April 2005

Curated by Marjan Teeuwen. She has written about her concept here (in Dutch). More on all participating artists is found here.

This is the invitation (PDF / 123K). There's a review in Dutch here.

Below are some experts from the press release in Dutch (PDF / 40K):

De prominente rol die de fotografie op dit moment binnen de beeldende kunst speelt, is aanleiding voor Stichting KW14 om de tentoonstelling Constructed Moment te organiseren. Constructed Moment toont geen overzicht van de fotografie in de volle breedte, maar concentreert zich op die fotografie die tot de autonome kunst gerekend kan worden. Het is niet de bestemming van een foto die de autonome waarde van een foto bepaalt, het is de visie en de verbeelding waarin de artistieke betekenis te lezen valt. De kunstenaar die vanuit de kunst nadenkt en een beeld schept, met een aan de kunst eigen taal. Een autonome taal. Verder is het begrip condition humaine een leidraad. Kunst die de wezenlijke condities van het menselijk bestaan / tekort tot onderwerp heeft.

Op de tentoonstelling zijn alle genres vertegenwoordigd zoals het portret, het landschap, de architectuur, het interieur, de mens in zijn omgeving, het stilleven. Fotografie viel lange tijd als vanzelfsprekend samen met de registratie van de werkelijkheid. Sinds de laatste decennia van de vorige eeuw is een duidelijke ontwikkeling gaande van een representatie naar verbeelding van de werkelijkheid. In de actuele kunstfotografie staat de eigen visie en de persoonlijke verbeelding van de kunstenaar centraal, zowel inhoudelijk als in de omgang met de techniek. Fotografie is een medium zoals verf, papier en video dat ook zijn. Een opvallende overeenkomst tussen de deelnemende kunstenaars van Constructed Moment is dat ze ons op eigen wijze een nieuw beeld van de realiteit tonen.

Er zijn vele manieren waarop de kunstenaar de spanning tussen fictie en realiteit op scherp kan zetten. Door extreme scherpte of juist onscherpte, door kadrering, door speciaal gebruik van licht, door herhaalde reproductie, door digitale veranderingen en toevoegingen, door het maken van nieuwe beelden op de computer, door het bouwen van maquettes of modellandschappen, door ensceneringen van ruimtelijke of sociale situaties. Op al deze wijzen worden nieuwe werkelijkheden geconstrueerd.

Kenmerkend voor het medium in deze tijd is dat de grenzen van wat een foto is, sterk zijn uitgedijd. Fotografie wordt gecombineerd met andere disciplines en media zoals video, computer of ruimtelijke installatie. Opvallend is verder het toenemend aantal kunstenaars dat de scheidslijn op zoekt tussen bewegend en stilstaand beeld. De tentoonstelling geeft een beeld van die vrijheid en pluriformiteit.

Constructed Moment vindt plaats in een gebouw van de Provincie Noord Brabant op de Waterstraat 16 in 's-Hertogenbosch. Het gebouw is ruim van opzet, de ruimtes variėren van stijlkamers tot grote zalen, monumentale en intieme kamers, prachtige gangen en hallen, steeds met een riant uitzicht op diverse tuinen. Iedere kunstenaar toont zijn werk in een aparte ruimte.

Bij de tentoonstelling verschijnt een catalogus. Van de deelnemende kunstenaars zijn enkele fotowerken in kleur opgenomen. Het theoretisch gedeelte bestaat uit een inleiding en vier essays. De schrijvers zijn Flos Wildschut, kunstcriticus, Janneke Wesseling, kunstcriticus, Maarten Doorman, filosoof en Mariėtte Haveman, kunsthistoricus.

Tentoonstellingen die Stichting KW14 in het verleden organiseerde zijn As far as Japan... (in samenwerking met de NBKS) in 1995, Imponderabilia in 1997, Kamerschatten in 1999, Een ceder in mijn tuin in 2000 en Tekenen des Tijds in 2003.