This is archived content from a previous version of this website. Please go to homepage to visit the new website.

Group exhibition: Human Conditions, Intimate Portraits

photo of the exhibition space Institute of Contemporary Art (Kortárs Müvészeti Intézet), Dunaújváros, Hungary
17 December 2004 - 21 Januari 2005

Guest exhibition of Nederlands Foto Instituut, Rotterdam. Curated by Frits Giertsberg. Shown before in Rotterdam, Montreal, Rubiëra (Italy) and Madrid.

Artists: Céline van Balen, Wout Berger / Noor Damen, Koos Breukel, Rineke Dijkstra, Romy Finke, Rince de Jong, Bertien van Manen, Hellen van Meene, Corinne Noordenbos, Albert Westing

From the Royal Netherlands Embassy in Budapest site:

Invitation - front "With the exhibition entitled Human Conditions humaines, Intimate Portraits intimes the Nederlands Photomuseum presents 11 photographers in the ICA in Dunaújváros on the theme of the portrait (December 2004/January 2005). The exhibition assembles a number of series and projects by talented, mostly young Dutch photographers, who in their work are preoccupied with the individuality, vulnerability and worth of human beings."

From the Nederlands Fotomuseum site (in Dutch):

Invitation - back "In Dunaújváros Hongarije presenteert het Nederlands fotomuseum de tentoonstelling Conditions Humaines, Portraits Intimes. De tentoonstelling brengt een aantal fotoseries en -projecten bij elkaar van talentvolle, veelal jonge, Nederlandse fotografen die zich in hun werk bezighouden met de individualiteit, de kwetsbaarheid en de waardigheid van mensen: Céline van Balen, Wout Berger en Noor Damen, Koos Breukel, Rineke Dijkstra, Romy Finke, Rince de Jong, Bertien van Manen, Hellen van Meene, Corinne Noordenbos en Albert van Westing. Zij kiezen in veel gevallen hun eigen leven, eigen ervaringen en hun directe sociale omgeving als vertrekpunten om individuen te portretteren."

The title in Hungarian is "Emberi viszonyok, bensõséges portrék"