This is archived content from a previous version of this website. Please go to homepage to visit the new website.

Dossier Paul Andriesse vs. Hellen van Meene

[There is also a site in English]

Dit onderdeel van de site is bedoeld als waarschuwing voor kunstenaars met een Nederlandse galerie: als u geen contract met uw galeriehouder hebt, wees dan gewaarschuwd: u zult dankzij deze uitspraak nooit meer weg kunnen bij uw galerie zonder het risico te lopen een dagvaarding op uw deurmat te krijgen met een claim voor goodwill van maximaal de gemiddelde omzet van 1 jaar.

U zult ook rekening moeten houden met een opzegtermijn. Die loopt op van minimaal 4 maanden tot maximaal een half jaar als de "overeenkomst" meer dan 6 jaar geduurd heeft. Als u deze opzegtermijn niet in acht neemt kan uw ex-galeriehouder recht hebben op een schadevergoeding!

Dit is allemaal mogelijk geworden doordat de rechter heeft geoordeeld dat als er geen contract is tussen een kunstenaar en een galerie er al snel sprake is van een agentuurovereenkomst. De voornaamste eis is dat de galerie niet alleen maar diensten verleent aan de kunstenaar maar ook - tegen een vergoeding - bemiddelt bij de totstandbrenging van verkopen. Daarnaast moet de relatie duurzaam zijn. Het probleem voor kunstenaars met de agentuurovereenkomst is dat deze de galerie als zwakke partij beschermt tegen de sterke partij: de kunstenaar.

Processtukken

  • 10 maart 2004 - het vonnis met commentaar van advocaat Ella Adriaanse.
  • 17 september 2003 - het tussenvonnis met commentaar van advocaat Ella Adriaanse.

Algemeen

Artikelen

Reageer!

E-mail: Frank van Eykelen (webmaster)

Wij zijn erg benieuwd naar uw mening over deze zaak. Ook horen wij graag over persoonlijke ervaringen met Paul Andriesse. Ook algemene reacties met betrekking tot Nederlandse galeries of de relatie kunstenaar-galerie zijn van harte welkom.